Kontakt

Muzeum Mazurskie
Owczarnia 1/1
11-400 Kętrzyn
tel. 607 98 20 23
tel. 607 982 023
e-mail: owczarnia@owczarnia.com